Nemzetközi szállítmányozás részletesen

             A 
nemzetközi szállítmányozás minden fontos tudnivalója

Történetét tekintve a nemzetközi szállítmányozás több ezer éves múltra tekint vissza. Akkoriban a kereskedőknek vállalniuk kellett a kockázatot, annak érdekében, hogy az árujuk eljusson városokon keresztül egy másik országba. A szállítmányozó mint önálló szereplő alig több mint ezeréve megjelent szakma. A nemzetközi szállítmányozás kialakulása szerves fejlődés eredménye, mert szükség volt a városi piacok kialakulására és az ott tevékenykedő kereskedők mellé szegődő kereskedősegédekre, akik megkapták esetenként a bizományos munkát is. Ennek következtében lassan kialakultak olyan modellek, amik egyesítették a szállító, a pénzügyeket kezelő, valamint a bizományos funkciókat is. Ez már a mindent egyben típusú üzletvezetés korai formái, mert itt már koncentrálódik az adásvétel, a szállítás és a pénzintézés is. Két évszázaddal ezelőtt történt meg a nemzetközi szállítmányozás robbanásszerű átalakulása, mert az ipari forradalom vívmányai, mindent gyorsabbá és könnyebbé tettek. A szállítmányozás elsődlegesen vonatokon történt, már ami a szárazföldi szállítást illeti. A megnövekedett kereslet sok új céget hozott létre, mert a sok feladathoz, már külön specializálódott emberekre volt szükség. A sok szereplő pedig megpróbált nagyobb haszonra szert tenni, ezért új útvonalak, új módszerek kialakítására törekedtek, hogy gyorsabbá és olcsóbbá váljon a fuvarozás egésze. Az egyes részfolyamatok költséghatékonyságának növelése érdekében jelentős vállalkozások jöttek létre a fuvarozás, a rakodás és a raktározás elvégzésére.
A nemzetközi szállítmányozás területén tevékenykedő vállalatok egyedi dokumentumokat használtak, ami nagy kavarodást okozott, ennek megoldása érdekében megalapították a FIATA nevű szervezetet, ami a szállítmányozó szövetségek egyesült nemzetközi föderációját takarja, erre a XX. század harmadik évtizedében került sor. A lényeg az volt, hogy egyesüljenek a világ összes szállítmányozó szervezete, így kikényszerítve az érdekek érvényesítését és az iparág elismertségének és megbízhatóságának növelését. Meg kellett oldaniuk a szállítmányozási okmányok sztenderdjeinek megalkotását, valamint a szállítmányozási szabályok nemzetközi keretrendszerének kialakítását. A szabvány dokumentumok tartalmazzák azokat a kódokat, amiket azok az országok adnak ki, ahol a szállítmányozó fő tevékenységét végzi. Ezek a papírok szövegüket és tartalmukat tekintve pontosan azonosak. Napjainkban a FIATA több mint száz ország, ötvenezer a nemzetközi szállítmányozás feladatát végző vállalatának az érdekeit érvényesíti.
Magyarországon a I. világháború végéig nyugati szállítmányozó vállalatok végezték a nemzetközi szállítmányozás feladatát. Több mint száz ország több tízezer szállítmányozó cége a tagja ma a FIATA-nak. A negyvenes évek végén jött létre a MASPED ami egyedüli szervezetként fogta át a hazai vállalatokra. Az államilag szervezett nemzetközi szállítmányozás központilag alakított ki szakterületekre specializálódott vállalatokat, amelyek között így nem volt rivalizálás. Ezért minden fuvarozási ügyben megkerülhetetlenné vált a MASPED. Ebben az időben a kereskedelem jóval több mint fele a szocialista országok között zajlott. A következő évtizedekben már lehetővé vált a vállalaton belül történő szállítások megvalósítása is. Ennek köszönhetően egy nagyvállalat kapta meg a lehetőséget a darabáru és a gyűjtős szállítás kivitelezésére. Ez a vasúti szállítás tekintetében a konténeres szállítás megkezdődését is eredményezte. A nyolcvanas évekre jelent meg a rivalizálás a cégek között kis mértékben, mert ekkora mar több cég kapott szállítmányozási engedélyt teljes körben. Nemzetközi viszonylatban ez lehetővé tette, hogy devizában bonyolítsák a pénzügyi ügyleteiket, amik a nemzetközi fuvarok során merültek fel. A kilencvenes évek elejére magától értetődően ezek a korlátozások megszűntek és jelentősen nőtt a cégek közötti versenyhelyzet.

állami monopólium helyzete, míg a rendszerváltás után már mindenki alanyi jogon kérheti és kapja szállítmányozási jogosítványt. Elsőként a Magyar Szállítmányozók Egyesülése jött létre, ami később MSZSZ-re változott, ami majdnem száz szállítmányozással foglalkozó cég érdekeiért lép fel. További feladata a nemzetközi szállítmányozás megismertetése és a gazdaságban betöltött pozíciójának stabilizálása.
A kilencvenes évek második felében hozták létre a nemzetközi szállítmányozással is foglalkozó kis és közép vállalatok szervezetét, röviden a SZKKÉSZ-t. Ennek a szerveződésnek a fő célkitűzése a többi szervezeten kívül rekedt szállítmányozó hathatós képviselete. Tevékeny részt vállaltak a törvényi rendelkezések létrehozásának folyamatában és érdekütközések feloldásában.
Néhány fontos fogalom:
Az áruknak az a fizikai térben történő mozgatása, amit történhet repülés, hajózás, vagy úton megvalósítva azt szállítmányozásnak nevezzük. Míg a szállítás a vásárlás teljesítésének záró lépése. Ekkor az eladó a megegyezésnek megfelelően az abban foglaltak teljesülésekor utolsó eseményként az áru átkerül a vevő tulajdonába. Egy másik az előbbitől eltérő folyamat a nemzetközi fuvarozás, aminek a lényege a termék helyváltoztatása, ahol a kiindulóhely általában a gyártás, bánya, tároló épület ahonnan el kell juttatni az árut arra a helyre ahol felhasználják. Ez a folyamat sok formában valósulhat meg szárazföldön kamionokkal vagy vonatokkal, illetve folyamon, tengeren vagy óceánon hajókkal, uszályokkal és persze levegőben repülőkkel is. Azok a specializált vállalkozók akik ígéretet tesznek a nemzetközi fuvarozás elvégzésére azt fuvarozónak hívjuk. Ezt a feladatot természetesen fuvardíj ellenében csinálják. Ehhez szükség van a megfelelő felkészültségre és szállítmányozási ismeretekre, valamint a megfelelő szállító járművekre és egyéb más kiegészítő eszközökre. Anyagmozgatásnak pedig azt nevezzük, amikor egy telephelyen, gyárban vagy egy farmon belül a termeléshez szükséges alapanyagokat, eszközöket, késztermékeket mozgatják egyik pontból a másikba. A fuvarozás történhet egy városon vagy falun belül, esetleg egy országon belül, amikor országok között zajlik, akkor a nemzetközi fuvarozás az amiről beszélünk. A fuvarozó mellett a másik szereplő a fuvaroztató aki lehet magánszemély, vagy cég és az a célja, hogy egy céget az-az a fuvarozót bízza meg fuvardíj fejében az áru célba juttatásával ezt a teljes folyamatot egy fuvarozási szerződésben konkretizálják. Persze olykor az is előfordul, hogy a szerepek felcserélődnek, vagy több feladatot egy cég tölt be, ilyenkor a fuvaroztató lehet akár szállító, vagy vevő, esetleg eladó, netán szállítmányozó is, mindezeket a szerződés pontosan részletezi. A szállítmányozó abból az okból, hogy önmaga szerződik a fuvarozóval, maga válik a fuvaroztatóvá is, mert közvetlenül fizet a fuvarozónak és a nemzetközi szállítmányozás díját, pedig külön rendezi a megrendelővel. A fuvarozónak csak az a fontos, hogy megkapja a megbízást a nemzetközi fuvarozás teljesítésére, ami fuvarozási szerződés formájában létesül, amit fuvarlevélnek nevezünk, ha az általános formájú. A fuvarokmány másik típusa a szállítólevél, ami a saját számlás fuvarozáskor használatos, mert ilyenkor a cég a maga kamionjával a maga részére teljesít fuvarozást.
A gazdaságban résztvevő entitások ritkán csinálnak olyan munkát, ami nem tartozik bele a profiljukba. A vásárlást követő árumozgatásnál szükségszerű a sokrétű folyamatok pontos koordinálása és a folyamathoz kacsolódó infrastruktúrák jellegzetességeinek átható ismerete, annak érdekében, hogy a nemzetközi szállítmányozás tárgya a szállítmány minél rövidebb idő alatt és minél kedvezőbb áron, valamint teljes biztonságban érkezzen meg arra a helyre, ahová a szerződők megállapodása alapján szánták. Mindehez természetesen nagyon lényeges, hogy a szállítmányozók birtokában legyenek azon ismereteknek, amik a szállítmányt érintik, ilyenek a az útvonalak, jogszabályok, a külföldi partnerek és ezen kívül a tökéletesen felkészült, harcrakész speditőrök is kellenek. A nemzetközi szállítmányozás terén a szállítmányozó szerepe abban van, hogy egyedi ismereteit hasznosítsa, így a bizományos szerepét vállalva teljesíti az árufuvarozás leszervezését, továbbá önmaga felelősségére szerződést köt a fuvarozókkal, valamint eleget tesz a jogszabályi kötelezettségeknek is, megfizeti az útdíjakat, beszerzik a szükséges engedélyeket. A jogszabályok szerint is egyértelműen elválik a szállítmányozó a fuvarozótól, külön szabályozza az egyikre, illetve a másikra vonatkozó kötelezettségeket, ahol a szállítmányozó egyszerre érvényesíti a megbízó és a saját érdekeit, míg a fuvarozónak csak a saját érdekeire van gondja. Ennek a szétválasztásnak az sem áll útjába, hogy a szállítmányozók sok esetben maguk is rendelkeznek kamionokkal és ezzel maguk végzik a nemzetközi fuvarozást, mert ebben az esetben a szállítmányozóra jogilag és gyakorlatilag is fuvarozóként kell tekinteni. Jogi szempontból tekintve a szállítmányozók végezhetik a nemzetközi fuvarokat, de ilyenkor úgy állnak helyt a szállítmányért, mint a fuvarozók. Fordított esetben a fuvarozók nem állnak helyt szállítmányozóként, kizárólag mindig csak is fuvarozóként, ezt a jogi szemlélet jellemzi Európa legtöbb országát.
A nemzetközi szállítmányozás ágai a következő területeken zajlanak: közút, vasút, tenger, folyam, levegő. Miért is van szükség a közbeeső szállítmányozóra, ennek oka az, hogy a szállítmányozó önmaga veszi meg az áru szállításához nélkülözhetetlen sokféle szolgáltatást és mindezt úgy teszi, hogy a piac alakulásához mérten ez a megrendelő szempontjából minden tekintetben kiváló legyen. Ezeket részletesen tárgyalva a következőket állapíthatjuk meg, a nemzetközi szállítmányozás fuvardíjai és a teljesítés feltételei a lehető leginkább kedvezők legyenek a megbízó számára, erre törekszik a szállítmányozó. Ezen kívül felügyelik a csomagolást a kamionokat állapotát és, hogy ezek az adott szállítmányhoz a leginkább illők legyenek. Képesnek kell lennie gyűjtős szállítmányok optimális elrendezésére, így csökkentve a fuvar és a rakodás költségét. Szükség van a térkép és a piaci árak átfogó ismeretére, mert így egy laikushoz képest sokka, kedvezőbb árakat tudnak elérni. Tekintetbe kell venni a nemzetközi szállítmányozás szervezésénél a határidőket, mert ehhez képes kell megtalálni a megfelelő fuvarozót. A legtöbb speditőr csak bizonyos ágazatokban rendelkeznek tapasztalattal, például csak közúti fuvarokat tud jól megoldani, vagy csak vasúti szállításokat, esetleg a tengeri szállítmányozás szervezésében rendelkeznek nagyobb tapasztalattal, e vannak olyan kivételes képességű speditőrök, akik képesek a nemzetközi szállítmányozás minden területén kiemelkedő teljesítményt nyújtani.
Tovább csoportosítva a szállítmányozást, beszélhetünk gyűjtős, kiállítási, vásári szállítmányozásról, de fontos szerepe van a kombinált nemzetközi szállítmányozás ellátására szakosodott cégeknek is. A munkavégzés területét tekintve vannak belföldi és nemzetközi szállítmányozók. Ezen kívül megemlíthető a szállítmányozás iránya szerinti elkülönítés, eszerint lehetnek export, vagy import szállítmányozók, bár ez az elválasztás a gyakorlatban már ritkán válik el ennyire, mert minden szállítmányozó próbál minden megrendelésnek eleget tenni, hogy nagyobb profitra tegyen szert. Ami a fuvarozókat illeti természetesen visszaúton sem akarnak üresen jönni ezért minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy megtöltsék importáruval a kamionjukat. Megkülönböztethető még az áruk különbözősége alapján is, mert minden áru eltérő szakértelmet igényel, úgy mint hűtött áruk, állatok, adr, ásványi anyagok. Mint láthatjuk a nemzetközi szállítmányozás a gazdaság igen szerteágazó ágazata, rengeteg területtel, de jellegéből adódóan minden terület kapcsolódik egymással többé kevésbé.